Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Sosial nettverksstøtte for kriseramma

Beskrivelse

Deltidsstudiet PSYK644 Sosial nettverksstøtte for kriserammede skal gi inngående kunnskap om- og forståelse for prosessene bak sosial støtte, ulike metoder for kartlegging av sosiale nettverk og ulike tiltak for å styrke den sosiale støtten til kriserammede.

Gjennom studiet skal du få innsikt i hvilken betydning sosial nettverksstøtte har for helse, spesielt i krisesituasjoner knyttet til alvorlig sykdom, ulykker og dødsfall, samt få kjennskap til verktøy for å optimalisere slik støtte.

Etter endt studium skal du også være i stand til å undervise og veilede pasienter, pårørende, nettverksmedlemmer og helsepersonell om betydningen av sosial nettverksstøtte og hvordan denne kan tilrettelegges på best mulig måte.

Undervisning

Undervisningen består av tre todagerssamlinger ved UiB.

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. samling skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 750 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen

Studiesamlinger 2020:

1. samling: 3. - 4. februar
2. samling: 14. - 15. september
3. samling: 16. - 17. november

Vurdering / eksamen

14 dagers skriftlig hjemmeoppgave på ca 5000 ord.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptak?

UiB Videre

55 58 20 40

videre@uib.no

Har du spørsmål om faglig innhold og organisering av studiet?

Senter for krisepsykologi

v/ professor May Aasebø Hauken

55 58 46 83

may.hauken@uib.no

Tilgjengelege kurs

Vår 2020
Pris: NOK 18000
Søknadsfrist: Frist utløpt