Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Sosial nettverksstøtte for kriseramma

Mål og innhold

Deltidsstudiet PSYK644 Sosial nettverksstøtte for kriserammede skal gi inngående kunnskap om- og forståelse for prosessene bak sosial støtte, ulike metoder for kartlegging av sosiale nettverk og ulike tiltak for å styrke den sosiale støtten til kriserammede.

Gjennom studiet skal du få innsikt i hvilken betydning sosial nettverksstøtte har for helse, spesielt i krisesituasjoner knyttet til alvorlig sykdom, ulykker og dødsfall, samt få kjennskap til verktøy for å optimalisere slik støtte.

Etter endt studium skal du også være i stand til å undervise og veilede pasienter, pårørende, nettverksmedlemmer og helsepersonell om betydningen av sosial nettverksstøtte og hvordan denne kan tilrettelegges på best mulig måte.

Undervisning

Undervisningen består av 4 todagerssamlinger ved UiB, to samlinger i høstsemesteret og to dager i vårsemesteret.

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. samling skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 750 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen

Studiesamlinger 2019-2020:

23.-24. september
18.-19. november
20.-21. januar
20.-21. april

Vurdering / eksamen

14 dagers skriftlig hjemmeoppgave på ca 5000 ord.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning

Kontakt

Kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptak?

UiB Videre

55 58 20 40

videre@uib.no

Har du spørsmål om faglig innhold og organisering av studiet?

Senter for krisepsykologi

v/ førsteamanuensis May Aasebø Hauken

55 58 46 83

may.hauken@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Pris: NOK 18000
Søknadsfrist: 25.08.2019