Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Masseoverføring og faselikevekter

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodePTEK203
  • Talet på semester1
  • Språk
  • Ressursar