Hjem
Studentsider
Masteremne

Reservoarkarakterisering og utvinningsteknikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePTEK313
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Emnet undervisast på engelsk dersom engelskspråklege studentar meldar seg til emnet.
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår. Emnet vil ikkje gå våren 2019.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Vi tar for oss ett eller flere konkrete felteksempel fra norsk sokkel og studerer ulike utvinningsteknikker. Kjerner, brønnlogger og fluidegenskaper undersøkes og enkle analytiske beregninger av utvinning utføres. Det gis også en kort introduksjon til polymer og kjemisk flømming.

Læringsutbyte

Ved fullført emne PTEK313 skal studenten ha:

Kunnskapar:

Studenten skal kunne:

 • gi en kort geologisk og reservoarteknisk beskrivelse av et gitt felt
 • gjøre greie for ulike utvinningsmetoder
 • modellere eit reservoarsegment og kjøre utvinningsprofilar med programmet Sword
 • bruke en pvt-rapport.
 • benytte pvt-data til å lage en tilstandsligning
 • beregne utvinning basert på fluidekspansjon ved trykkdeplesjon samt produksjonsdata.

Krav til forkunnskapar

PTEK212 eller PTEK213, eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av prosjektoppgåver. Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i 3 semester (undervisningssemesteret + 2 påfølgande semester).

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Evaluering av to innleverte prosjektrapporter samt en muntlig presentasjon

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieveileder@kj.uib.no