Hjem
Studentsider
Masteremne

Master thesis in Quality in the Analytical Laboratory

Hovedinnhold

Undervisningsstad

Bergen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til masterprogrammet Master's programme in Quality in Analytical Laboratories (Erasmus Mundus).

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
https://kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon