Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Fleirkulturell forståing og kommunikasjon

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeSANT660
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Videreutdanningskurset Flerkulturell forståelse og kommunikasjon skal gi en bred innføring i ulike forhold som påvirker kommunikasjon på tvers av ulik kulturell bakgrunn. Studiet består av en felles del og en valgfri del, hvor deltakerne selv får være med og påvirke hvilke fordypningstema som skal tas opp.

Fellesdelen består av følgende tema:

1. Introduksjon til sosialantropologiske tenkemåter
2. Kjønn, familie og religion
3. Makt, autoritet og samfunnsorganisering
4. Migrasjon, innvandring og flerkulturelle møter i det norske samfunnet
5. Flerkulturell kommunikasjon og samhandling

I den valgfrie delen kan du velge å fordype deg i temaet Antropologisk kunnskap i helsesektoren, eller annet fordypningstema som blir nærmere bestemt ut fra deltakernes yrkesbakgrunn.

 

Målgruppe

Studiet er aktuelt for deg som møter flyktninger og innvandrere med en annen språk- og kulturbakgrunn i ditt daglige arbeid og som ønsker større forståelse for hvordan kulturforskjeller påvirker kommunikasjon. Slike utfordringer kan du for eksempel møte som ansatt i barnehage/skole/voksenopplæring, ulike deler av helsesektoren, i mottaksapparatet, barnevern, ppt-tjeneste, politiet, eller annet.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av helgesamlinger ved UiB med forelesninger og gruppeoppgaver, og nettundervisning hvor vi tar i bruk diskusjonsforum, veiledet lesing og ulike digitale undervisningsressurser.

Studentene blir bedt om å levere inn en kort introduksjonstekst (frivillig) i starten på studiet, som beskriver aktuelle problemstillinger fra egen arbeidshverdag. Disse tekstene danner grunnlag for å tilpasse- og tilrettelegge undervisningen videre.

Studentene skal også levere inn en obligatorisk refleksjonsoppgave midtveis i semesteret, som må bli godkjent/bestått før en kan gå opp til endelig eksamen.  

Helgesamlingene er ikke obligatoriske, men vi oppfordrer alle studenter til å delta på disse.

Undervisningsplan vår 2020
1. helgesamling: 24. - 26. januar

2. helgesamling: 6. - 8. mars

3. helgesamling: 24. - 26. april

Vurdering / eksamen

Innlevering av avsluttende oppgave (3000 ord +/- 10%). Oppgaveteksten blir gjort kjent ved semesterstart, og studenten har rett på en veiledning i arbeidet med den avsluttende oppgaven. Oppgaveteksten er formulert som en refleksjonsoppgave, og studenten skal trekke på sine egne erfaringer i arbeidslivet og knytte dette opp til kursinnholdet.

Innlevering obligatorisk oppgave: 30. mars

Innlevering eksamen: 3. juni

Opptaks- og forkunnskapskrav

Flerkulturell forståelse og kommunikasjon er et videreutdanningstilbud på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning.

Du må dessuten dokumentere minimum 2 års relevant yrkespraksis innenfor relevante fagfelt.

Du må laste opp CV og nødvendig dokumentasjon på at du fyller kravene til oppnådd bachelorgrad/tilsvarende utdanning underveis i søknadsprosessen. Ha skannet dokumentasjonen klar før du starter søknadsprosessen. All dokumentasjon må være lastet opp innen søknadsfristen. Har du graden din fra Universitetet i Bergen, trenger du ikke dokumentere den.

Tilbud om studieplass

Du vil få eventuelt tilbud om studieplass få dager etter at søknadsfristen er gått ut. Dersom det melder seg flere søkere enn vi har plasser til, vil vi tildele plasser etter søknadsdato.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om faglig innhold:

Institutt for sosialantropologi
Førsteamanuensis Iselin Strønen
iselin.stronen@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs