Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for arkeologi, historie kultur og religionsvitenskap

studieveileder@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.11.2019, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.12.2019, 13:00
  Trekkfrist
  11.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen