Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norwegian Culture and History - Scandinavian Area Studies

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for arkeologi, historie kultur og religionsvitenskap

studieveileder@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon