Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norwegian Art, Theatre and Cultural Studies - Scandinavian Area Studies

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeSAS14
  • Talet på semester1
  • Språk-
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

-

Studienivå (studiesyklus)

 

Undervisningssemester

 

Mål og innhald

-

Læringsutbyte

-

Krav til forkunnskapar

-

Studiepoengsreduksjon

-

Krav til studierett

-

Arbeids- og undervisningsformer

-

Obligatorisk undervisningsaktivitet

-

Vurderingsformer

-

Karakterskala

-

Vurderingssemester

-

Litteraturliste

-

Emneevaluering

-

Programansvarleg

-

Administrativt ansvarleg

-

Kontakt

-