Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Norwegian Art, Theatre and Cultural Studies - Scandinavian Area Studies

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  17.11.2020, 13:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2020, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen