Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vatn

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er torsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 3.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB. Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning. Dersom du ikkje kan møte på første førelesning må du ta kontakt med studieseksjonen: studie@bio.uib.no

Det er obligatorisk oppmøte på første førelesning.

Mål og innhald

I 2015 vedtok FN 17 sammenkoplede mål for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals) som omhandler de globale utfordringene med fattigdom, ulikhet, klimaendring, miljøforringelse, velstand, fred og rettferdighet. Dette kurset fokuserer på bærekraftsmål 14: Liv under vann. SDG 14 tar sikte på å "bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling", og har 10 spesifiserte delmål relatert til havforurensing og bevaring, bærekraftig fiskeri, marin teknologi, og global endring. Gjennom aktiv læring og arbeid i grupper skal studenten tilegne seg kunnskap og ferdigheter knyttet til vitenskap, politikk og samfunn som er nødvendig for å forstå og bidra til en bærekraftig utvikling av livet under vann. Kurset avsluttes med et symposium hvor studentene skal presentere et gruppeprosjekt som poster. Du kan ta en titt på postere fra tidligere kurs her.

Se korte filmer fra emnet i 2019 som viser hvordan emnet kobler studentaktiv læring og utdanning for bærekraftig utvikling.

Læringsutbyte

Kunnskap

En student som har fullført emnet skal kunne:

 • Identifisere fysiske og biologiske havsprosesser som bidrar til å gjøre problemene under SDG 14 globale.
 • Forklare bakgrunnen for og hovedtrekkene til de viktigste internasjonale avtalene og konvensjonene som er relevante for SDG 14.
 • Beskrive rollene til viktige statlige og mellomstatlige arenaer for beslutninger som er relevante for SDG 14.

Ferdigheter

Etter gjennomføring av emnet skal en student kunne:

 • Analysere og sette i sammenheng SDG 14-delmålene i lys av de andre SDG-delmålene.
 • Identifisere interessenter (stakeholders) og analysere deres motivet.
 • Evaluere eksisterende forskning og foreslå forskningsbehov relatert til SDG 14.

Generell kompetanse

En student som har fullført emnet vil kunne:

 • Finne, navigere og knytte sammenhenger mellom vitenskapelig litteratur og rapporter, konvensjoner og politiske dokumenter.
 • Sammenstille og bruke vitenskapelig begrunnede argumenter for relevante samfunnsdebatter.
 • Gi konstruktive fagfellevurderinger, basert på kritiske og løsningsorienterte synspunkter.
 • Identifisere og kunne skille mellom vitenskapelig kunnskap, verdier, tro og ideologier.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er en fordel å ha vært student på universitetsnivå minst ett år. SDG110.

Studiepoengsreduksjon

Ingen.

Krav til studierett

Åpen for alle studenter ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Dette kurset er hovedsakelig basert på aktive læringsmetoder, der studentene spiller en nøkkelrolle i sin egen læring. Student vil jobbe i grupper, med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, inkludert:

 • individuelle essays
 • gruppepresentasjoner
 • fagfellevurderinger av medstudentens oppgaver
 • forberede seg på og utføre en debatt
 • lage en plakat og presente den på en kurskonferanse i mai

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente oppgaver.

Selv om det ikke er obligatorisk å møte på undervisningstimene (bortsett fra den første undervisningstimen), skjer mye av aktiviteten der og læringseffekten vil bli begrenset hvis man velger å ikke delta aktivt.

Vurderingsformer

Mappevurdering:

 • skriftlige oppgaver
 • presentasjoner
 • poster og essay, presentasjon på kurssymposiet

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og Instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontakt Studieseksjonen på Institutt for biovitenskap: studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon