Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Spansk språk og omsetjing (fjernundervisning)

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeSLAN611
  • Talet på semester1
  • Språk

    Spansk

  • Ressursar

Beskrivelse

Kurset i Spansk: Språk og oversettelse er eitt av sju ulike kurs som inngår i studietilbodet Nettspansk ved Universitetet i Bergen

Kurset gir eit oversyn over spansk grammatikk, fonetikk og praktisk språkbruk. Gjennom grammatikkstudiet og kurset i praktisk språkbruk skal du få kunnskap om spansk språk og øve deg opp i bruk av språket. Studiet skal gi deg eit grundig bilde av dei ulike fonetiske variantane i spansk språk, og eit innsyn i språklege forskjellar mellom spansk i Latin-Amerika og spansk i Spania.  

Mål og innhald, læringsutbyte, undervisningsomfang og organisering, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer (eksamen) er omtalt i nærare detalj i emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Kurset er eigna for alle som ønsker kompetanse i spansk språk på universitetsnivå. Studiet legg til grunn forkunnskapar i spansk på språknivå 2 frå vidaregåande skole.

Undervisning

Undervisninga er fordelt på 45 min. førelesing og 45 min. gruppeundervisning per veke.

Vurdering / eksamen

Skriftleg skoleeksamen på 6 timar.

Krav til datautstyr

Du må ha tilgang til datamaskin med internett og e-post. Du må òg ha hodesett, helst med USB-kontakt som gir best lydkvalitet i nettmøta.

Tilgang til Adobe Net Connect Meeting får ein via lenke. NB: Adobeprodukt er amerikanske og er difor omfatta av den amerikanske blokaden av m.a. Cuba. Ein har difor ikkje tilgang til Adobe på Cuba eller i andre land som er omfatta av amerikansk handelsblokade.

Studiefinansiering

Godkjent for støtte frå Lånekassen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:
UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:
Institutt for framandspråk
55 58 23 73
nettspansk@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs