Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Spansk språk og omsetjing (fjernundervisning)

Beskrivelse

Kurset i Spansk: Språk og oversettelse er eitt av sju ulike kurs som inngår i studietilbodet Nettspansk ved Universitetet i Bergen

Kurset gir eit oversyn over spansk grammatikk, fonetikk og praktisk språkbruk. Gjennom grammatikkstudiet og kurset i praktisk språkbruk skal du få kunnskap om spansk språk og øve deg opp i bruk av språket. Studiet skal gi deg eit grundig bilde av dei ulike fonetiske variantane i spansk språk, og eit innsyn i språklege forskjellar mellom spansk i Latin-Amerika og spansk i Spania.  

Mål og innhald, læringsutbyte, undervisningsomfang og organisering, obligatoriske arbeidskrav og vurderingsformer (eksamen) er omtalt i nærare detalj i emnebeskrivelsen.

Målgruppe

Kurset er eigna for alle som ønsker kompetanse i spansk språk på universitetsnivå. Studiet legg til grunn forkunnskapar i spansk på språknivå 2 frå vidaregåande skole.

Undervisning

Undervisninga er fordelt på 45 min. førelesing og 45 min. gruppeundervisning per veke.

Undervisningsplan hausten 2020:

Forelesning mandagar kl. 18.15 - 19.00
Gruppeundervisning mandagar 19.15 - 20.00

Veke 34-46. Ikkje undervisning i haustferien veke 41.

Vurdering / eksamen

Skriftleg skoleeksamen på 6 timar i byrjinga av desember, dato kjem om kort tid.

Krav til datautstyr

Du må ha tilgang til datamaskin med internett og e-post. Du må òg ha hodesett, helst med USB-kontakt som gir best lydkvalitet i nettmøta.

Tilgang til Adobe Net Connect Meeting får ein via lenke. NB: Adobeprodukt er amerikanske og er difor omfatta av den amerikanske blokaden av m.a. Cuba. Ein har difor ikkje tilgang til Adobe på Cuba eller i andre land som er omfatta av amerikansk handelsblokade.

Studiefinansiering

Godkjent for støtte frå Lånekassen.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om fagleg innhald:

Institutt for framandspråk
55 58 23 73
nettspansk@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen heime

  Dato
  19.11.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  05.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: NOK 12000
Søknadsfrist: Frist utløpt