Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Spansk 1: Språklæring, spansk språk og kommunikasjon

Beskrivelse

SPANSK 1 går over ett studieår og består av to emner à 15 studiepoeng:

SPANSK621 Språklæring, spansk språk og kommunikasjon (høst)
SPANSK622 Spansk språk, kultur og samfunn (vår)

Les mer om SPANSK 1:
https://www.uib.no/utdanning/evu/104143/spansk-1

Søkere til lokalt suppleringsopptak får i utgangspunktet tilbud om studieplass på begge emnene samlet. Dersom du ønsker å ta bare ett av de to emnene, må du ta kontakt med UiB Videre, tlf 55 58 20 40, e-post videre@uib.no

Undervisning

Gruppeundervisning via nett tirsdager/onsdager.

 • Gruppe 1: Tirsdager 18.00 - 19.30
 • Gruppe 2: Onsdager 18.00 - 19.30

Ingen undervisning i høstferien uke 41.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre

55 58 20 40
videre@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  13.12.2019, 13:00
  Trekkfrist
  29.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs