Hjem
Studentsider
Masteremne

Biostatistikk

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeSTAT202
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk (engelsk ved behov)
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Annankvar vår, jamne årstal

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset skal gje ei innføring i utvalde statistiske metodar som nyttas innan biologi og medisin. Emner som dekkes er statistisk genetikk, populasjonsgenetikk, merke-gjenfangstmetoder, linjetransektmetoder for bestandsestimering, populasjonsdynamikk og -estimering, farmakokinetikk (farmasi). Metodene som dekkes brukes i utstrakt grad i medisin og innen viltforvaltning (for eksempel fiskerier). Dei obligatoriske øvingane blir løyst i statistikkpakken R.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Forstå hvordan statistiske metoder brukes innenfor biologiske fag.
  • Ha grunnleggende forståelse for moderne populasjonsgenetikk.
  • Ha utvidet forståelse for hvordan man estimerer ukjente paremetre (som bestandsstørrelse) fra data.
  • Kjenne til statistikkpakken R.

Tilrådde forkunnskapar

STAT111 eller STAT200 og MAT101 eller MAT111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske øvingar. Gyldige to semestre (det semester de er tatt + semesteret etter).

Vurderingsformer

Muntlig eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen i undervisningssemesteret. Eksamen i påfølgende semester er tidleg i semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.