Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Prosjektarbeid i statistikk

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeSTAT292
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet består i å skrive og presentere ei prosjektoppgåve. Prosjektoppgåva vil ha tema som spenner over heile spekteret av sentrale problemstillingar i statistikk. I prosjektarbeidet skal studentane få trening i bruk av bibliotekstenester. Det blir og gitt undervising i programpakka R, matematisk skriving og i bruk av LaTex.

Læringsutbyte

Etter fullførd emne skal studentane kunne:

  • Planleggje og gjennomføre eit prosjekt knytt til statistiske fag.
  • Redigere matematisk tekst ved hjelp av eigna programvare.
  • Formulere og presentere ei matematisk problemstilling både munnleg og skriftleg.

Krav til forkunnskapar

MAT111, MAT112, MAT121, STAT110, STAT111.

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, STAT210, STAT220

Studiepoengsreduksjon

MAT292: 10sp, MAT264: 9sp

Krav til studierett

Emnet er berre opent for studentar som tek Bachelorgrad i statistikk eller Integrert master i aktuarfag.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk frammøte på undervising.

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve + munnleg presentasjon. Eksamen berre ein gong i året - vår.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen berre ein gong i året - vår (fyste gong vår 2017)

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.