Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Introduksjon til Data Science med R

Mål og innhold

Dette kurset er en introduksjon til data science og programpakken R. Kurset starter med å forklare hvordan data kan importeres fra forskjellige kilder til R, og presenterer forskjellige metoder i R som gjør det mulig å strukturere og transformere data. Videre er det fokus på å visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker. Grunnleggnde modelleringsteknikker i statistikk/data science vil også bli introdusert, men uten å gå inn på den underliggende matematiske teorien.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • ulike datakilder
  • statistikkprogrammet R

Ferdigheter

Studenten skal kunne

  • importere data til R og klargjøre data for videre grafisk og statistisk analyse
  • transformere og visualisere data ved bruk av R
  • administrere data og kunne reprodusere resultater

Generell kompetanse

Studenten skal

  • forstå grunnprinsippene for eksplorativ dataanalyse, herunder utforske og visualisere data fra forskjellige kilder

Undervisning

Nettbasert undervisning

Ukentlige obligatoriske innleveringer, 50% må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Obligatoriske aktiviteter er bare gyldig i undervisningssemesteret.

Vurdering / eksamen

Digital skriftlig hjemmeeksamen

Blir vurdert til bestått/ikke bestått

Opptaks- og forkunnskapskrav

Matematikk R1 + R2 fra videregående skole, eller tilsvarende

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 020
Kursdato: 17.08.2020 - 30.10.2020
Pris: Ikkje studieavgift
Søknadsfrist: Frist utløpt