Hjem
Studentsider
Masteremne

Statistisk risikostyring

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeSTATRISK
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk (engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset).
  • Ressursar

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet går ikkje haust 2019.

Mål og innhald

Innføring i grunnleggende begreper innen statistisk risikostyring

Tilrådde forkunnskapar

STAT210. STAT240 er en fordel, men ikke nødvendig

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert skalaen A-F nytta.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Matematisk institutt, studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon