Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Romleg statistikk

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeSTATROM
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk (engelsk ved behov).
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Innholdet vil dekke teori for stasjonære romlige prosesser, geostatistikk med kriging, teori og statistisk inferens for gittermodeller med kontinuerlig og diskret tilstandsrom. I tillegg vil kurset inneholde litt om romlige punktprosesser.

Læringsutbyte

Målet er at studenten skal få innsikt i grunnleggende modeller og metoder innen romlig statistikk.

Tilrådde forkunnskapar

MAT112, MAT121, STAT110 og MAT212

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Kontakt