Hjem
Utdanning
Masteremne

Hygieneteori og hygieneforsking

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeSYKVIT304
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Emnet undervises ikke vår 2019, men kan tas som lesekurs.

Mål og innhald

Overordna mål:

Kurset vil vise den sentrale plassen hygiene har hatt i forminga av vestlege demokrati, med spesiell vekt på den sentrale plassen hygiene har hatt og har i moderne sjukepleie.

Innhald

  • Sambandet mellom hygiene og politikk.
  • Teoriar om sivilisering og disiplinering.
  • Studiar om reinsemd
  • Sambandet mellom hygiene og modern sjukepleie

Læringsutbyte

Etter fullført emne er studenten i stand til å reflektere kritisk

både oralt og skriftleg om sambandet mellom hygiene, politikk og moderne sjukepleie.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

egen lesing.

Vurderingsformer

Essay / heimeoppgåve.

intern sensor

Karakterskala

Karakterskala A-F

Litteraturliste

Litteraturliste på Mitt UiB

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kalfarveien 31, 5018-Bergen

e-post: studie@igs.uib.no

tel: 55586100

Emneansvarleg: Frøydis Bruvik

http://www.uib.no/personer/Froydis.Bruvik