Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Eldre teaterhistorie

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Emnet skal gi ei grunnleggande innføring i europeisk teaterhistorie frå antikken og fram til slutten av 1700-talet.

Gjennom emnet skal studenten få kunnskapar om skodespelarkunsten si utvikling i eldre europeisk historie, teaterbygningar og teaterdekorasjonanes funksjon og dramatikken si status i eldre tiders teater. Studenten skal òg få forståing for dei samfunnsmessige kontekstane til teater i eldre europeisk historie.

Gjennom emnet skal studenten få forståing for samanhengen mellom teater i fortid og nåtid.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne har studenten

 • gode kunnskapar om dei ulike epokane i eldre europeisk teaterhistorie
 • kunnskapar om skodespelarkunst i eldre teaterhistorie
 • kunnskapar om teaterbygningar og teaterdekorasjonar i eldre europeisk teaterhistorie
 • grunnleggjande kunnskapar om teaterhistoriografiske problemstillingar.

Ferdigheiter

Etter fullført emne kan studenten

 • gi ei god skriftleg utgreiing om eit emne innan eldre europeisk teaterhistorie
 • kan finne og oppdatere eigne teaterhistoriske kunnskapar
 • foreta ei enkel historiografisk vurdering av ein teaterhistorisk tekst

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan studenten

 • tileigne seg ny teaterhistorisk kompetanse gjennom eigne studiar av eldre teaterhistorie
 • reflektere over ulike måtar å forstå teaterhistoria på
 • reflektere over samanhengen mellom teaterhistoria og teater i nåtida.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av forelesingar og seminar med studentinnlegg.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må møte på minst 75% av undervisninga.

Vurderingsformer

Skriftleg skuleeksamen på seks timar.

Karakterskala

Karakterskala A - F.

Vurderingssemester

Haust. Det er óg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav

Litteraturliste

Emnet har eit pensum på om lag 1000 tekstsider.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  20.11.2019, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  06.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted