Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Allmennodontologi

Undervisningssemester

Høst og vår

Mål og innhald

Blokken Allmennodontologi integrerer undervisningen i de ulike kliniske disiplinene med tanke på å trene kandidatene til en helhetlig pasienttilnærming og samarbeid innen tannhelseteamet. De mest sentrale fagene i undervisningsblokken er kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi, men den innbefatter også elementer fra bittfysiologi, oral kirurgi/oral medisin, biomaterialer, kjeveortopedi, oral røntgendiagnostikk, odontofobi og samfunnsodontologi. Behovet for inngående kjennskap til disse fagene er motivert ut i fra at tannpleiere skal kunne gi bred og oversiktelig informasjon til ulike kategorier av voksne pasienter, både som enkeltindivider og/eller som grupper.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan ¿

 • Forklare en helhetlig pasientbehandling

Ferdigheter:

Studenten kan ...

 • diagnostisere og kartlegge status presens
 • planlegge og utføre relevant behandling på voksne pasienter

Generell kompetanse:

Studenten er ¿

 • opptatt av adekvat, etisk og profesjonell kompetanse i forhold til pasienter og samarbeidspartnere
 • oppmerksom på pasienters individuelle behov
 • bevisst på teknisk kvalitet av utført behandling
 • klar over lover og regler for helserelatert virksomhet

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Klinisk undervisning sammen med tannlegestudent under veiledning av kliniske lærere. Teoretisk undervisning består av forelesninger i allmennodontologi, seminardeltakelse og kasuspresentasjon i allmennodontologi i samarbeid med tannlegestudentene.

 

Studenten skal delta aktivt sammen med tannlegestudent på presentasjon av et ferdigbehandlet kasus.

Klinisk undervisning ved klinikk for forebyggende tannhelse inngår i emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminarer, gruppearbeid og klinisk tjeneste på pasientklinikken.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Emnet TPBAFOR-K3 må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert 3. år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Torgils Lægreid https://www.uib.no/personer/Torgils.Lægreid

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020