Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Allmennodontologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst og vår

Mål og innhald

Blokken Allmennodontologi integrerer undervisningen i de ulike kliniske disiplinene med tanke på å trene kandidatene til en helhetlig pasienttilnærming og samarbeid innen tannhelseteamet. De mest sentrale fagene i undervisningsblokken er kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi, men den innbefatter også elementer fra bittfysiologi, oral kirurgi/oral medisin, biomaterialer, kjeveortopedi, oral røntgendiagnostikk, odontofobi og samfunnsodontologi. Behovet for inngående kjennskap til disse fagene er motivert ut i fra at tannpleiere skal kunne gi bred og oversiktelig informasjon til ulike kategorier av voksne pasienter, både som enkeltindivider og/eller som grupper.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan ¿

 • Forklare en helhetlig pasientbehandling

Ferdigheter:

Studenten kan ...

 • diagnostisere og kartlegge status presens
 • planlegge og utføre relevant behandling på voksne pasienter

Generell kompetanse:

Studenten er ¿

 • opptatt av adekvat, etisk og profesjonell kompetanse i forhold til pasienter og samarbeidspartnere
 • oppmerksom på pasienters individuelle behov
 • bevisst på teknisk kvalitet av utført behandling
 • klar over lover og regler for helserelatert virksomhet

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Klinisk undervisning sammen med tannlegestudent under veiledning av kliniske lærere. Teoretisk undervisning består av forelesninger i allmennodontologi, seminardeltakelse og kasuspresentasjon i allmennodontologi i samarbeid med tannlegestudentene.

Studenten skal delta aktivt sammen med tannlegestudent på presentasjon av et ferdigbehandlet kasus.

Klinisk undervisning ved klinikk for forebyggende tannhelse inngår i emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminarer, gruppearbeid og klinisk tjeneste på pasientklinikken.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Emnet TPBAFOR-K3 må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert 3. år

Institutt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted