Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Ferdighetskurs

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeTPBAFERD
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Praktisk kurs på modell montert i fantomhode og på medstudent om hvordan håndtere instrumenter og utstyr som benyttes av tannpleiere. Tverrfaglige introduksjonsforelesninger til teoretisk og klinisk odontologi, innledende diagnostikk, manuelle ferdigheter og profesjonelle holdninger som vil kunne kvalifisere til uavhengig virksomhet som tannpleier.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

Kunnskap

 • greie ut om begrepet ¿forebyggende tannhelsearbeid¿
 • forklare enklere nomenklatur benyttet i tannpleierfaget
 • ha innsikt i til en hver tid gjeldende hygieneplan ved Det medisinske fakultet

Ferdigheter

 • anvende håndinstrumenter og maskinelle hjelpemidler som benyttes innen tannpleiervirksomhet (eks. kyretter, roterende pusseutstyr etc.), og vedlikehold av disse
 • påvise og fjerne plakk og tannstein på en skånsom måte
 • instruere i hensiktsmessig tannbørsteteknikk og i interdentalt renhold
 • benytte ulike fluorprofylaktiske hjelpemidler
 • klassifisere, pusse og polere tannfyllinger
 • identifisere karies

Generell kompetanse

 • gjennomføre og vurdere sine praktiske arbeider på modell montert i fantomhode og på medstudent

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarer, laboratorieøvelser og kliniske øvelser på medstudent under veiledning av instruktørtannpleiere og instruktørtannleger.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminarer, laboratorieøvelser og kliniske øvelser på medstudent under veiledning av instruktørtannpleiere og instruktørtannleger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesninger/seminarer (21 timer), demonstrasjoner og studentøvelser (48 timer) er obligatorisk aktivitet i

emnet.

For å kunne avlegge skriftlig prøve i emnet kreves:

90% tilstedeværelse og godkjent utførelse av arbeidet.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen

Karakterskala

Bestått/ikke bestått 

Vurderingssemester

Høst

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftlig prøve (Ny eksamen)

  Dato
  13.01.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen