Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Odontofobi

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeTPBAFOB
  • Talet på semester3
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Læringsutbytte

Den overordnede målsetningen for undervisningen er å bidra til å øke tannpleierern kunnskap om behandlingssituasjonens psykologi og deres ferdigheter i kommunikasjon. Studentene skal forstå den grunnleggende betydningen av god kommunikasjon for pasientens følelse av mestring, generelle tilfredshet og compliance i alle fagområder. Studentene skal etter endt undervisning ha tilstrekkelig forståelse for mekanismene bak utvikling av frykt og angst, og derved kunne forebygge utvikling av odontofobi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Odontofobi undervises som to obligatoriske kursdeler, en i andre semester før studentene starter pasientbehandling og en i sjette semester umiddelbart etter praksisstudiet. Undervisningen gis som forelesningsseminarer (FS).

Vurderingsformer

Endelig kursgodkjenning etter andre kursdel.

Kontakt

Eksamensinformasjon