Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Klinisk innføringskurs del I og II

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Klinisk innføringskurs tar sikte på å kvalifisere til elementær pasientbehandling. Studenten lærer prosedyrene rundt pasientbehandling, med særlig vekt på hvordan en dokumenterer sine kliniske funn i pasientjournalen; anamnese, helseskjema, intraorale undersøkelser, diagnoser, røntgenopptak og gransking. Tverrfaglige teoretisk tilnærminger til yrkesetikk, pasientrollen, behandlingsbehov og til forskrifter for pasientjournal. Introduksjon til OPUS-journal (elektronisk journalprogram) i eget kurs.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten:

 • kan redegjøre for hva som skal dokumenteres i en pasientjournal
 • kan redegjøre prinsippene for pasientkommunikasjon
 • kjenner til de mest vanlige orale sykdommer, deres diagnose og behandling
 • kjenner sin egen kompetanse for klinisk arbeid og hva som skal henvises videre

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende riktige prosedyrer for klinisk tannpleiervirksomhet (jf. Klinikkompendiet)
 • kan anvende OPUS pasientjournal
 • kan ta opp journal med generell og spesifikk anamnese, opplysninger om tannhelseatferd (kosthold/spisevaner/ munnhygiene/røyking osv.)
 • kan utføre kliniske og røntgenologiske undersøkelser av slimhinner, tenner og festeapparat
 • kan diagnostisere karies, endringer i hardvev og defekter i dentale restaureringer
 • kan utføre kliniske tester som salivatest og sensibilitetstest
 • kan ta kliniske foto, avtrykk og fremstilling til studiemodeller
 • kan informere om orale sykdommer og forebyggende tiltak for å bedre pasientens orale helse

Generell kompetanse

Studenten:

 • forholder seg til pasienten på en profesjonell måte
 • erkjenner at sykdommer i munnhulen ofte kan forebygges
 • erkjenner viktigheten av å føre en nøyaktig pasientjournal som til enhver tid er i tråd med lovverket

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen foregår i 1. og 2. semester, som seminar, laboratorieøvelser og kliniske øvelser på medstudent under veiledning av instruktørtannpleiere og instruktørtannleger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

23 timer forelesninger/seminar

8 timer demonstrasjon/studentøvelser

Både forelesninger, demonstrasjoner og studentøvelser er obligatoriske

Vurderingsformer

Skriftlig prøve del 1 og skriftlig prøve del 2

Kurset må være godkjent før studenten kan fremstilles til prøve

To skriftlige prøver må bestås før en får fortsette studiet.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert 3. år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve (Ny eksamen)

  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   24.01.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   26.04.2022, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 1

   Dato
   10.01.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg prøve del 2

   Dato
   02.05.2022, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen