Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kjeve- og slimhinnelidelser

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Faget kjeve- og slimhinnelidelser omfatter sykdommer, smerter, misdannelser og skader i det oro-maxillo-faciale området og er inndelt i følgende emner: sykdommer i munnslimhinnen, sykdommer i kjevene, lokalanestesi (infiltrasjonsanestesi)

Læringsutbyte

Etter gjennomført emne kan studenten:

Kunnskap

 • Redegjøre for munnhulens og ansiktets normalanatomi med vanlig forekommende varianter
 • Ha innsikt i akutte og kroniske sykdomstilstander, skader og medfødte/ervervede defekter i munnhule, kjever og ansikt.
 • Kjenne til de vanligste oralkirurgiske vurderinger og problemstillinger/ operasjonsmetoder innen dentoalveolær kirurgi
 • Redegjøre for vanlige postoperative komplikasjoner og behandling av disse
 • Kjenne til kirurgiske aseptikk/hygiene- prinsipper og praktisk utførelse
 • Ha kunnskap om tilstander og komplikasjoner etter behandling av kreft i munnhulen
 • Forklare hvilken funksjon oral patologi har i forhold til kjeve- og slimhinnelidelser
 • Kjenne til patologisk terminologi slik at et biopsisvar fra patolog blir forståelig
 • Ha kunnskap om det histologiske bildet av de mest vanlige sykdommer i kjever og munnslimhinne

Ferdigheter

 • ta opp anamnese
 • foreta ekstra- og intraoral klinisk undersøkelse
 • stille foreløpige diagnoser
 • vurdere indikasjon for røntgenundersøkelse
 • vurdere henvisning til tannlege/spesialist
 • følge opp pasienter som har fått behandling for sykdommer, skader og misdannelser i det oromaxillo-faciale området.
 • bedømme pasientens helsetilstand spesielt med tanke på risikovurdering i forhold til
 • diagnostisering av orale lidelser og vanlige behandlingsformer hos tannpleier

Generell kompetanse

 • være seg bevisst sine etiske holdninger slik at de kan ta hånd om og vise omsorg for sine pasienter slik helsemyndighetene krever og pasientene forventer.

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Klinisk undervisning, tverrfaglige integrerte forelesninger.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Klinisk undervisning, tverrfaglige integrerte forelesninger.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på

studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Trond Inge Berge: https://www.uib.no/personer/Trond.Inge.Berge

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og

studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen