Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Patologi generell

Hovedinnhold

Mål og innhald

Faglig innhold

Faget omfatter læren om sykdommer og sykdomsprosesser i sin alminnelighet, utvikling

og årsaker til sykdom, strukturforandringer som oppstår i celler og vev samt hvordan sykdomsprosessene virker inn på kroppens funksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal kunne redegjøre for:

 • de grunnleggende sykdomsprosesser og vevenes reaksjon på skade
 • de mest utbredte systemiske sykdommer og organsykdommer som forekommer hos mennesket
 • årsak til sykdom og hva som kan gjøres for å hindre sykdom
 • hvilke følger sykdommene kan få for pasienten

Holdninger: Studentene skal bli bevisst tannpleierens rolle som en del av det generelle helseteam og oppfatte betydningen av tannhelse som en del av generell helse.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesningsseminarer (FS).

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

 A-F

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.06.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen