Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Patologi generell

Mål og innhald

Faglig innhold

Faget omfatter læren om sykdommer og sykdomsprosesser i sin alminnelighet, utvikling

og årsaker til sykdom, strukturforandringer som oppstår i celler og vev samt hvordan sykdomsprosessene virker inn på kroppens funksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal kunne redegjøre for:

 • de grunnleggende sykdomsprosesser og vevenes reaksjon på skade
 • de mest utbredte systemiske sykdommer og organsykdommer som forekommer hos mennesket
 • årsak til sykdom og hva som kan gjøres for å hindre sykdom
 • hvilke følger sykdommene kan få for pasienten

Holdninger: Studentene skal bli bevisst tannpleierens rolle som en del av det generelle helseteam og oppfatte betydningen av tannhelse som en del av generell helse.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis i form av forelesningsseminarer (FS).

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Dato
  25.10.2019, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted