Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Periodonti

Undervisningssemester

3. og 4. semester

Mål og innhald

Periodonti er læren om de strukturene som omgir tennene og fester dem i kjevene, samt læren om årsakene til, utvikling og behandling av sykdommer i disse strukturene. De vanligste sykdommer er gingivitt (tannkjøttsbetennelse) og marginal periodontitt (tannfestesykdom). Forekomsten av disse sykdommene i den voksne befolkningen er betydelig. Hos størstedelen av befolkningen kan sykdommen behandles, men omkring 10 % utvikler en mer alvorlig form som ofte fører til tanntap. Årsaken til marginal periodontitt er akkumulering av bakterier (biofilm) på tannoverflaten som i samspill med immunologiske faktorer, arv og miljø starter en nedbrytningsprosess av periodontiet. Antall pasienter med implantater til erstatning for tapte tenner er økende. Infeksjoner kan også oppstå i støttevevet rundt implantatene. Årsakene regnes å være de samme som for gingivitt og periodontitt og krever omfattende behandling.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne

 • fagets begrepsapparat
 • gjøre rede for struktur og funksjon til periodontiet
 • gjøre rede for årsaker og risikofaktorer for utvikling av periodontal sykdom, samt differensialdiagnoser og tilstander og sykdom som predisponerer for periodontal sykdom
 • gjøre rede for periodontal sykdom hos barn
 • gjøre rede for klassifikasjon av periodontal sykdom herunder tilstander relatert til dentale implantater
 • gjøre rede for utbredelse og forekomst av periodontal sykdom
 • gjøre rede for prinsipper og midler til periodontal diagnostikk herunder røntgenundersøkelser og laboratorietester
 • gjøre rede for indikasjoner for ulik periodontal terapi og profylakse og ha inngående kjennskap til metoder for forebygging, behandling, oppfølging og evaluering
 • gjøre rede for rutiner, forholdsregler, risikovurderinger og oppfølging ved vedlikeholdsbehandling
 • gjøre rede for hvordan helseadferd generelt og tobakk spesielt, kan ha betydning for periodontal sykdom og kunne kommunisere dette til brukeren

 

 

Ferdigheter

Studenten skal

 • på bakgrunn av utførte kliniske og røntgenologiske undersøkelser lage en preliminær behandlingsplan med prognosevurdering og kommunisere dette til pasienten slik at behandlingen kan skje med informert samtykke
 • gjennomføre systematisk konvensjonell mekanisk behandling med eller uten anestesi og å kunne vurdere indikasjoner for tilleggsbehandling i form av antibakterielle midler, utføre etterbehandling av periodontal kirurgi, samt drive effektiv vedlikeholdsbehandling herunder også for dentale implantater rettet mot den enkelte pasient
 • i samarbeid med tannlege delta i den periodontal-kirurgiske behandlingsfase rettet mot etterbehandling
 • kjenne sin begrensning innen fagområdet periodonti, og søke råd eller overføre til tannlege behandlingsoppgaver som ligger utenfor tannpleierens kompetanseområde

 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • kommunisere med pasienten med formål å oppta sykehistorie, utføre observasjoner og undersøkelser samt kunne journalføre dette skriftlig som grunnlag for planlegging og hensiktsmessig terapi
 • ha kjennskap til aktuelle trygdeordninger og andre støtteordninger, slik at pasientene får de refusjoner de har krav på

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og klinisk undervisning.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@iko.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  19.06.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen