Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Periodonti

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Periodonti er læren om de strukturene som omgir tennene og fester dem i kjevene, samt læren om årsakene til, utvikling og behandling av sykdommer i disse strukturene. De vanligste sykdommer er gingivitt (tannkjøttsbetennelse) og marginal periodontitt (tannfestesykdom). Forekomsten av disse sykdommene i den voksne befolkningen er betydelig. Hos størstedelen av befolkningen kan sykdommen behandles, men omkring 10 % utvikler en mer alvorlig form som ofte fører til tanntap. Årsaken til marginal periodontitt er akkumulering av bakterier (biofilm) på tannoverflaten som i samspill med immunologiske faktorer, arv og miljø starter en nedbrytningsprosess av periodontiet. Antall pasienter med implantater til erstatning for tapte tenner er økende. Infeksjoner kan også oppstå i støttevevet rundt implantatene. Årsakene regnes å være de samme som for gingivitt og periodontitt og krever omfattende behandling.

Læringsutbyte

Etter gjennomført studium kan studenten:

Kunnskap

 • redegjøre for fagets begrepsapparat
 • definere periodondiets struktur og funksjon
 • forklare årsaker og risikofaktorer for utvikling av periodontal sykdom, samt differensialdiagnoser og tilstander og sykdom som predisponerer for periodontal sykdom
 • angi periodontal sykdom hos barn
 • definere klassifikasjon av periodontal sykdom herunder tilstander relatert til dentale implantater
 • ha innsikt i utbredelse og forekomst av periodontal sykdom
 • kjenne til prinsipper og hjelpemidler for periodontal diagnostikk herunder røntgenundersøkelser og laboratorietester
 • redegjøre for indikasjoner for ulik periodontal terapi og profylakse og ha inngående kjennskap til metoder for forebygging, behandling, oppfølging og evaluering
 • gjengi rutiner, forholdsregler, risikovurderinger og oppfølging ved vedlikeholdsbehandling
 • ha innsikt i hvordan helseadferd generelt og tobakk spesielt kan ha betydning for periodontal sykdom

Ferdigheiter

 • lage en preliminær behandlingsplan med prognosevurdering på bakgrunn av utførte kliniske og røntgenologiske undersøkelser og kommunisere dette til pasienten slik at behandlingen kan skje med informert samtykke
 • gjennomføre systematisk konvensjonell mekanisk behandling med eller uten anestesi og å kunne vurdere indikasjoner for tilleggsbehandling i form av antibakterielle midler, utføre etterbehandling av periodontal kirurgi, samt drive effektiv vedlikeholdsbehandling herunder også for dentale implantater rettet mot den enkelte pasient
 • delta i den periodontal-kirurgiske behandlingsfase rettet mot etterbehandling i samarbeid med tannlege
 • kjenne sin begrensning innen fagområdet periodonti, og søke råd eller overføre til tannlege
 • behandlingsoppgaver som ligger utenfor tannpleierens kompetanseområde

Generell kompetanse

 • anerkjenne god pasientkommunikasjon med formål å oppta sykehistorie, utføre observasjoner og undersøkelser samt kunne journalføre dette skriftlig som grunnlag for planlegging og hensiktsmessig terapi
 • være bevisst aktuelle trygdeordninger og andre støtteordninger, slik at pasientene får de refusjoner de har krav på

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og klinisk undervisning.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og klinisk undervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått i klinikk

A-F på skriftlig eksamen

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på

studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og

studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.10.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen