Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Periodonti

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Periodonti er læren om de strukturene som omgir tennene og fester dem i kjevene, samt læren om årsakene til, utvikling og behandling av sykdommer i disse strukturene. De vanligste sykdommer er gingivitt (tannkjøttsbetennelse) og marginal periodontitt (tannfestesykdom). Forekomsten av disse sykdommene i den voksne befolkningen er betydelig. Hos størstedelen av befolkningen kan sykdommen behandles, men omkring 10 % utvikler en mer alvorlig form som ofte fører til tanntap. Årsaken til marginal periodontitt er akkumulering av bakterier (biofilm) på tannoverflaten som i samspill med immunologiske faktorer, arv og miljø starter en nedbrytningsprosess av periodontiet. Antall pasienter med implantater til erstatning for tapte tenner er økende. Infeksjoner kan også oppstå i støttevevet rundt implantatene. Årsakene regnes å være de samme som for gingivitt og periodontitt og krever omfattende behandling.

Læringsutbyte

Etter gjennomført studium kan studenten:

Kunnskap

 • redegjøre for fagets begrepsapparat
 • definere periodondiets struktur og funksjon
 • forklare årsaker og risikofaktorer for utvikling av periodontal sykdom, samt differensialdiagnoser og tilstander og sykdom som predisponerer for periodontal sykdom
 • angi periodontal sykdom hos barn
 • definere klassifikasjon av periodontal sykdom herunder tilstander relatert til dentale implantater
 • ha innsikt i utbredelse og forekomst av periodontal sykdom
 • kjenne til prinsipper og hjelpemidler for periodontal diagnostikk herunder røntgenundersøkelser og laboratorietester
 • redegjøre for indikasjoner for ulik periodontal terapi og profylakse og ha inngående kjennskap til metoder for forebygging, behandling, oppfølging og evaluering
 • gjengi rutiner, forholdsregler, risikovurderinger og oppfølging ved vedlikeholdsbehandling
 • ha innsikt i hvordan helseadferd generelt og tobakk spesielt kan ha betydning for periodontal sykdom

Ferdigheiter

 • lage en preliminær behandlingsplan med prognosevurdering på bakgrunn av utførte kliniske og røntgenologiske undersøkelser og kommunisere dette til pasienten slik at behandlingen kan skje med informert samtykke
 • gjennomføre systematisk konvensjonell mekanisk behandling med eller uten anestesi og å kunne vurdere indikasjoner for tilleggsbehandling i form av antibakterielle midler, utføre etterbehandling av periodontal kirurgi, samt drive effektiv vedlikeholdsbehandling herunder også for dentale implantater rettet mot den enkelte pasient
 • delta i den periodontal-kirurgiske behandlingsfase rettet mot etterbehandling i samarbeid med tannlege
 • kjenne sin begrensning innen fagområdet periodonti, og søke råd eller overføre til tannlege
 • behandlingsoppgaver som ligger utenfor tannpleierens kompetanseområde

Generell kompetanse

 • anerkjenne god pasientkommunikasjon med formål å oppta sykehistorie, utføre observasjoner og undersøkelser samt kunne journalføre dette skriftlig som grunnlag for planlegging og hensiktsmessig terapi
 • være bevisst aktuelle trygdeordninger og andre støtteordninger, slik at pasientene får de refusjoner de har krav på

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og klinisk undervisning.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og klinisk undervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk undervisning er obligatorisk

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

Bestått/ ikke bestått i klinikk

A-F på skriftlig eksamen

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen