Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Røntgenologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og høst

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Den odontologiske røntgendiagnostikk bygger på kunnskaper i bl.a. strålefysikk, kjemi, anatomi og patologi, og den omfatter røntgenundersøkelse av munnhulen som en del av den samlede undersøkelse av pasienten.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten 

 • kan redegjøre for røntgendiagnostikkens fysikalske bakgrunn; dannelse av røntgenstråling, projeksjonslære, og røntgenstrålingens vekselvirkning med materie
 • kjenner til radiografiske materialer; fosforplater, sensorer
 • har kunnskap om ulike teknikker for klinisk odontologisk røntgenundersøkelse
 • kan redegjøre for prinsipp for systematisk bildeanalyse av intraorale bilder
 • har god kunnskap om normalanatomiske strukturer og vanlige patologiske forandringer i tenner og festeapparat
 • kan redegjøre for når det er indisert å ta røntgenbilder
 • har kunnskap om relevant strålefysikk og strålekilder. Studenten kjenner til hvordan ioniserende stråling kan påvirke biologisk vev (strålebiologi) og vet hvordan man beskytter pasient, pårørende/følge og personale (strålevern)
 • har bred kunnskap om strålevern og gjeldende strålevernrutiner, rettet mot pasienter i praksis, inklusive berettigelsesvurdering og optimalisering, samt kunnskap om strålebelastning ved røntgenundersøkelser av barn og voksne

Ferdigheter

Studenten 

 • kan produsere teknisk gode intraorale røntgenbilder ved god opptaksteknikk og egnede eksponeringsparametere (kV, mA, s), og gjenkjenne behov for omtak
 • kan scanne fosforplater for å få digitale intraorale røntgenbilder
 • kan utføre optimaliserte intraorale røntgenundersøkelser med parallellteknikk (periapikalbilder og bitewing), og kan ved indikasjon utføre alternative teknikker (isometri/vinkelhalveringsteknikk)
 • kan utføre ekstraorale røntgenopptak (panorama/OPG)
 • kan velge optimale betraktingsforhold og kan systematisk gransking, bildeanalyse og beskrivelse av intraorale røntgenbilder
 • kjenner igjen normalanatomiske strukturer på tannbilder, og kan identifisere dentale fyllingsmaterialer, diagnostisere karies, marginal og apikal periodontitt, og periimplantitt
 • kan arbeide ut fra strålehygieniske bestemmelser inkludert vurdere berettigelse for intraorale røntgenopptak

Generell kompetanse

Studenten

 • viser ansvar og omsorg for pasientene
 • kan forklare for pasient hvorfor det tas røntgenbilder og hva man kan se på bildene
 • kan beskytte pasienter, pårørende/følge, og operatør mot all unødig stråling

Krav til forkunnskapar

Emnet er ein del av eit fastlagd studieløp

Tilrådde forkunnskapar

Emnet er ein del av eit fastlagd studieløp

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av 15 timer teoretisk undervisning (forelesninger) parallelt med 39 timer kliniske seminarer, og deretter 15 timer hospitering. Seminarene består av praktiske demonstrasjoner med røntgenfotografering med påfølgende trening i å ta alle bilder til en full status; 14 bilder som omfatter alle strukturer i tannbærende områder, og bite-wing. Studentene trener først på fantomhoder (fantomkurs) og fortsetter med pasient når de har lært å ta alle nødvendige bilder. De lærer også å ta panoramaopptak/OPG. I seminarene arbeider studentene også med bildeanalyse og diagnostikk. Ved hospitering følger studentene tannhelsesekretærene, og jobber etter hvert selvstendig med pasienter.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen består av 15 systematiske forelesninger og 39 timer seminarer, demonstrasjoner og klinikk med røntgenfotografering og bildeanalyse.

Det blir i seminarrekken holdt prøve i kunnskap om tolkning av røntgenbildene.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk undervisning i form av seminar og hospitering er obligatorisk. Det blir i seminarrekken holdt prøve i normal røntgenanatomi. Prøve må være bestått og fantomkurs godkjent for at studenten skal få begynne med pasientfotografering.

Før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen skal klinisk lærer godkjenne at studenten er i stand til å ta en full status, og at studenten kan vurdere bildekvalitet, identifisere dentale fyllingsmaterialer, samt diagnostisere karies, marginal og apikal periodontitt, og periimplantitt.

Vurderingsformer

Fire timers skriftlig eksamen (A-F). For å få gå opp til eksamen er det krav om godkjent obligatorisk arbeid på klinikken; fremmøte til seminar og hospitering, og adekvate praktiske kunnskaper relatert til berettigelsesvurdering, planlegging og gjennomføring av røntgenfotografering av pasient.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres kvart tredje år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie.iko@uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  17.11.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen