Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Røntgenologi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og høst

Mål og innhald

Den odontologiske røntgendiagnostikk bygger på kunnskaper i bl.a. strålefysikk, kjemi, anatomi og patologi, og den omfatter røntgenundersøkelse av munnhulen som en del av den samlede undersøkelse av pasienten.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten ¿

 • kan redegjøre for røntgendiagnostikkens fysikalske bakgrunn; dannelse av røntgenstråling, projeksjonslære, og røntgenstrålingens vekselvirkning med materie
 • kjenner til radiografiske materialer; fosforplater, sensorer
 • har kunnskap om ulike teknikker for klinisk odontologisk røntgenundersøkelse
 • kan redegjøre for prinsipp for systematisk bildeanalyse av intraorale bilder
 • har god kunnskap om normalanatomiske strukturer og vanlige patologiske forandringer i tenner og festeapparat
 • kjenner til hvordan ioniserende stråling kan påvirke biologisk vev (strålebiologi), og vet hvordan man beskytter pasient og personale (strålevern)
 • kan redegjøre for når det er indisert å ta røntgenbilder

Ferdigheter

Studenten ¿

 • kan produsere teknisk gode intraorale røntgenbilder ved god opptaksteknikk og egnede eksponeringsparametere (kV, mA, s), og gjenkjenne behov for omtak
 • kan scanne fosforplater for å få digitale intraorale røntgenbilder
 • kan utføre optimaliserte intraorale røntgenundersøkelser med parallellteknikk (periapikalbilder og bitewing), og kan ved indikasjon utføre alternative teknikker (isometri/vinkelhalveringsteknikk)
 • kan utføre ekstraorale røntgenopptak (panorama/OPG)
 • kan velge optimale betraktingsforhold og kan systematisk gransking, bildeanalyse og beskrivelse av intraorale røntgenbilder
 • kjenner igjen normalanatomiske strukturer på tannbilder, og kan identifisere dentale fyllingsmaterialer, diagnostisere karies, marginal og apikal periodontitt, og periimplantitt
 • kan arbeide ut fra strålehygieniske bestemmelser inkludert vurdere berettigelse for intraorale røntgenopptak

Generell kompetanse

Studenten¿

 • viser ansvar og omsorg for pasientene
 • kan forklare for pasient hvorfor det tas røntgenbilder og hva man kan se på bildene
 • kan beskytte pasienter, pårørende/følge, og operatør mot all unødig stråling

Krav til studierett

Bachelorprogram i tannpleie

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av 15 timer teoretisk undervisning (forelesninger) parallelt med 39 timer kliniske seminarer, og deretter 15 timer hospitering. Seminarene består av praktiske demonstrasjoner med røntgenfotografering med påfølgende trening i å ta alle bilder til en full status; 14 bilder som omfatter alle strukturer i tannbærende områder, og bite-wing. Studentene trener først på fantomhoder (fantomkurs) og fortsetter med pasient når de har lært å ta alle nødvendige bilder. De lærer også å ta panoramaopptak/OPG. I seminarene arbeider studentene også med bildeanalyse og diagnostikk. Ved hospitering følger studentene tannhelsesekretærene, og jobber etter hvert selvstendig med pasienter.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen består av 15 systematiske forelesninger og 39 timer seminarer, demonstrasjoner og klinikk med røntgenfotografering og bildeanalyse.

Det blir i seminarrekken holdt prøve i kunnskap om tolkning av røntgenbildene.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk undervisning i form av seminar og hospitering er obligatorisk. Det blir i seminarrekken holdt prøve i normal røntgenanatomi. Prøve må være bestått og fantomkurs godkjent for at studenten skal få begynne med pasientfotografering.

Før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen skal klinisk lærer godkjenne at studenten er i stand til å ta en full status, og at studenten kan vurdere bildekvalitet, identifisere dentale fyllingsmaterialer, samt diagnostisere karies, marginal og apikal periodontitt, og periimplantitt.

Vurderingsformer

Fire timers skriftlig eksamen (A-F). For å få gå opp til eksamen er det krav om godkjent obligatorisk arbeid på klinikken; fremmøte til seminar og hospitering, og adekvate praktiske kunnskaper relatert til berettigelsesvurdering, planlegging og gjennomføring av røntgenfotografering av pasient.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Høst

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag har ansvar for faglig innhold og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Malin V. Jonsson: https://www.uib.no/personer/Malin.V.Jonsson

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ institutt for klinisk odontologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studie@iko.uib.no

Tlf 55 58 60 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  12.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen