Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Portfolio og formidling

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

For å kunne delta i relevante designfaglige og profesjonelle sammenhenger må studenten ha profesjonsforståelse og formidlingsevne. I emnet jobber studentene med å lage portfolio og dokumentasjon av egen praksis, der kritisk refleksjon, diskusjon, kommunikasjon og formidling er viktige elementer.

Emnet har som mål å forberede studentene til å synliggjøre egen designfaglig kompetanse overfor vesentlige målgrupper, samt identifisere viktige aktører i feltet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • skal ha forståelse for å definere målgruppe og anvende relevante virkemidler og medier i formidlingen av egen designfaglig kompetanse,
 • kan reflektere kritisk over egen og andres designpraksis, og sette denne inn i en videre samfunnsmessig sammenheng.

Ferdigheter:

 • presentere egne designprosjekter og egen profesjonell rolle,
 • dokumentere og tilrettelegge designprosjekter for portfolio,
 • realisere og formidle sine designfaglige intensjoner på et profesjonelt nivå,
 • initiere og styre kreative prosesser og dokumentere designfaglig metodeforståelse.

Generell kompetanse:

 • ta ansvar for egen designfaglig videreutvikling,
 • presentere argumenter for egen kompetanser, ferdigheter, kunnskap og erfaring til relevante målgrupper.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: VIS200 og VIS210.

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Eksempler på undervisnings- og arbeidsformer i emnet:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid og diskusjon
 • Individuelt arbeid og samtaler
 • Delgjennomganger og presentasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kreves oppmøte til introduksjon og annonserte gruppegjennomganger.

Studenten skal i emnet levere dokumentasjon av arbeider i relevant format til gitt frist, samt gjennomføre en presentasjon av arbeider (20 min).

(ved godkjente aktiviteter kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

Skriftlig refleksjonsnotat med dokumentasjon av arbeider og prosessbeskrivelse rundt egen læring og resultater. Maks. 2000 ord.

(Innlevering/Hjemmeeksamen)

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Visuell/skriftleg refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  14.12.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen