Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fokusområde innen visuell kommunikasjon

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Campus Møllendal ved UiB.

Mål og innhald

I emnet vil studenten formulere og gjennomføre et mindre omfattende prosjekt innen egendefinert fokusområde. Målet er å best mulig forberede studenten til sitt avsluttende eksamensprosjekt. . Eksperimentering, utvikling og formidling i forskjellige formater og situasjoner vil vektlegges i emnet.

Fokusprosjektet er sammensatt av tre deler: Designprosess, skriftlig og visuell refleksjon samt formidling i form av visuell og muntlig presentasjon.

Emnet introduserer studenten til ulike skrivepraksiser rettet mot designfaglige sammenhenger, åndsverksloven og bruk av relevant referansesystemer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • kan bruke sentrale teorier og relevant historisk kunnskap om design i egne prosjekter,
 • kan orientere seg i relevant forskning og anvende denne i eget arbeid,
 • kan orientere seg i relevant sammenlignbar praksis innen fokusområdet,

Ferdigheter:

 • kan realisere og formidle sine designfaglige intensjoner,
 • kan utvikle og gjennomføre et designprosjekt ved å kombinere relevante verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer,
 • kan utvikle design som uttrykker vilje til eksperimentering,
 • kan kommunisere og reflektere over eget fokusprosjekt skriftlig, visuelt og verbalt.

Generell kompetanse:

 • kan kommunisere muntlig og skriftlig om egen designfaglig fokus,
 • kan ta ansvar for egen designfaglig videreutvikling.

Krav til forkunnskapar

Opptak til emnet krever at følgende emner er bestått: VIS200 og VIS210.

Krav til studierett

Opptak til dette emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten leverer en prosjektbeskrivelse som danner utgangspunkt for en selvstendig studieperiode og selvvalgt forprosjekt designet for å forberede studenten på BA eksamensprosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skal leveres og godkjennes. Innleveringsfrist er tidlig i semesteret.

Undervisning og arbeidsformer i emnet består av forelesninger, studioarbeid, verkstedsarbeid, individuell veiledning og i grupper.

Sluttresultatet skal presenteres i fysisk og muntlig visningsform før emneslutt for et gitt publikum.

Studenten leverer en klar og eksplisitt skriftlig og visuell beskrivelse og presentasjon av prosjektets progresjon inkludert kritisk refleksjon basert på retningslinjer og gitt mal

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av skriftlig og visuell prosjektbeskrivelse, samt kritisk refleksjon.

(ved godkjente aktiviteter kan studenten melde seg til vurdering)

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgande vurderingsformer.

Mappevurdering, som består av:

 • Presentasjon av prosjektet visuelt og muntlig,
 • Skriflig refleksjon om undersøkelser, prosess og resultat. Max 2000 ord.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år iht UiBs kvalitetssystem.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktes på studieveiloeder.kmd@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Presentasjon og refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  18.11.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen