Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Sentrale spørsmål i forsking og samfunn: De mange kulturene ved universitetet

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeVIT213
  • Talet på semester1
  • Språk 
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

 

Undervisningssemester

 

Undervisningsstad

 

Mål og innhald

 

Læringsutbyte

 

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

 

Arbeids- og undervisningsformer

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 

Vurderingsformer

 

Karakterskala

 

Litteraturliste

 

Emneevaluering

 

Kontakt