Home

Forskargruppe i mellomalderfilologi: Kristel Zilmer

Foredraget til Kristel Zilmer har denne tittelen:

"Kristne runeinnskrifter i Skandinavia i vikingtiden og middelalderen"

Kristel Zilmer er tilsett som postdoc på prosjektet The forging of Christian identity in the Northern Periphery (c.820-c. 1200) ved CMS.