Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Magurran æresdoktor ved Institutt for biologi

Professor Anne Magurran ved University of St Andrews i Scotland ble den 31. august utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen under doktorpromosjonen i Håkonshallen.

Main content

Professor Anne E. Magurran er professor i økologi og evolusjon og har utført et viktig nybrottsarbeid i forståelsen av biodiversitet og anvendelse av denne kunnskapen for å bevare biologiske ressurser.

Diversitet er ett av økologiens sentrale tema, men det pågår fortsatt en debatt om hvordan den faktisk kan og skal måles. Professor Magurran har bidratt med viktig og nyskapende forskning på dette området, bl.a. gjennom flere bøker.

Til ære for professor Magurran og hennes æresdoktorat arrangerer Institutt for biologi et åpent seminar der Magurran ga et foredrag med temaet "Biological diversity in a changing world". I tillegg holdt en rekke av BIOs forskere foredrag.

Les mer om Magurran og alle UiBs syv nye æresdoktorer i På Høyden.