Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Main content

Suksessen fra fjoråret gjentas, og for andre gang gikk Biologisk Karrieredag av stabelen på Institutt for Biologi,UiB. Arrangementet er et samarbeid mellom Naturviterne, Biologisk Fagutvalg (BFU), Linjeforeningen forfiskehelse og havbruksbiologi (LFFH) og er et eget tilbud rettet direkte mot kommende biologer som lurer påhva slags jobber som venter på dem, både etter endt utdanning, og gjennom sommeren som kommer.


Arrangementet ble, som forventet, en stor suksess, og studentene som stoppet innom i dag fikk i tillegg til fruktog kaffe gleden av å hilse på disse bedriftene:

- Norges Jeger

- og Fiskerforbund (NJFF)

- Skretting- Pharmaq

- Naturvernforbundet

- NIFES

- Mattilsynet

- Lerøy Vest

- Lerøy Midt/ Aakvik Settefisk

- Havforskningsinstituttet

- Firda Seafood

- Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL)

- EWOS

- Aqua Gen

- Grieg Seafood

- Fylkesmannens miljøavdeling

- Naturviterne

- Institutt for Biologi (UiB)

- Karrieresenteret (SIB)

Allerede klokken 10 var det godt trykk, med mange studenter som befant seg i vrimlearealet for å møte sinefremtidige kolleger. All honnør til arrangørene for vel gjennomført arrangement, og vi gleder oss til neste år.