Home
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
Open Biomedical Network Meeting

News on immunology, stem cell therapy and cancer drugs

Biomedical Network has the pleasure of inviting to a meeting focusing on immunology, stem cell therapy and cancer drugs. The event is a meeting place for all who wishes to take part in the development of patient health care. Welcome!

Time: October 16. at 13:30

Place: Bikuben, Haukeland University Hospital

Registration: through this link

PROGRAM:

(will be in Norwegian)

13:30-14:35

Åpning
Forskningsdirektør/Førsteamanuensis Eli Renate Grüner, Helse Bergen/UiB

Autolog stamcellebehandling
Overlege/Professor Lars Bø, Helse Bergen/UiB

Immunologiske preparater
Arnt-Ove Hovden, Medical Affairs Lead & Medical Manager hos Boehringer Ingelheim

Immunterapi ved melanom
Overlege/Professor Oddbjørn Straume, Helse Bergen/UiB

Hvilke muligheter opplever farmasøytiske firma innenfor immunologisk terapi
Andrey Solokov, Medical Advisor hos AbbVie

14:35-15:05

Mingling og lett servering

15:05-15:50

Støtteordninger fra forskningsrådet
Spesialrådgiver Rigmor Fardal, Forskningsrådet

NorCRINs arbeide for å bedre forholdene for kliniske utprøvingsstudier
Overlege Camilla Tøndel, NorCRIN/Helse Bergen

Pasienterfaringer fra deltakelse i kliniske utprøvingsstudier

15:50-16:05Pause
16:05-16:50

Precision Imaging in Gynecologic Cancer
Overlege/Professor Ingfrid S. Haldorsen, UiB/Helse Bergen

Advanced medical visualization
Førsteamanuensis Noeska Smit, UiB

Autolog stamcelleterapi
Overlege/Professor Anne Kristine Lehmann, Helse Bergen