Home
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
User participation

Open meeting on user participation

The project «Ressurs- og kompetansesenter for brukermedvirkning» invites to a day (May 18) dedicated to the field of user participation. Increase your knowledge on user participation, particularly how this can be achieved in a good way in research, in the health and care services and in innovation. Open to all - sign up before May 13.

Main content

Velkommen til åpen fagdag i Midgard, aulaen i Årstadveien 17. Her vil dere blant annet få høre fra brukerrepresentanter i Alrek om hva de forventer fra brukermedvirkning, og fra bruker- og interesseorganisasjonene om hva som skal til for aktiv involvering fra dem. Dere får også høre om hvordan de har bygget opp et system for innbyggerinvolvering i Storbritannias National Health Authority, og innlegg om metodiske tilnærminger for å få dette til i helse- og omsorg forskning og innovasjon. Vi utfordrer også KS om hvordan det satses nasjonalt på medvirkning i kommunal sektor.

Mer informasjon og påmelding innen 13. mai på denne websiden.