Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)
Sustainable Breakfast

How much CO2 can Bergen afford?

I Paris 2015 ble verden enig om at det er et pressende behov for å takle klimaendringene. Verdens CO2 -utslipp må reduseres dramatisk, men hvordan vil dette se ut i Norge og spesielt her i Bergen? Hvordan kan kommunene og regionen rette inn sine klimastrategier for å møte Parisavtalens forpliktelser? Er målene vi har satt lokalt ambisiøse nok?

invitation
Photo:
Husbanken/Judith Dalsgård

Main content

This breakfast meeting is in Norwegian