Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)
CET Virtual Lunch Seminar

Lokal nabolagsorganisering - erfaringer fra Bærekraftige liv

This CET Lunch will be held in Norwegian: Velkommen til digital CET Lunsj og lansering av rapporten Lokal nabolagsorganisering – Erfaringer fra Bærekraftige liv, presentert av Katinka Lund Wågsæther.

Bærekraftige liv
Photo:
Bærekraftige liv

Main content

This lunch seminar will be held in Norwegian:

Lokalt engasjement blir ofte fremhevet som en sentral faktor i å løse utfordringer som verden står ovenfor. Organisasjoner med lokalt fokus tar gjerne for seg problemer som er tett på hverdagslivene til folk, og evner dermed å skape entusiasme og samhold. På denne CET Lunsjen får vi innblikk i hvordan man kan få til dette.

I 2008 ble nabolagsorganisasjonen Bærekraftige liv etablert på Landås i Bergen, med et ønske om å gjøre noe med klimakrisen, forbruksjaget og den globale urettferdigheten. 13 år senere har det sprunget 20 lokallag ut av spiren på Landås – flest i Bergen, men også i resten av landet. Flere er i oppstartsfasen. Et sentralt fokus er redusert økologisk fotavtrykk og økt livskvalitet.

Hvordan lyktes Bærekraftige liv så godt? I denne CET-rapporten ser Katinka Wågsæter og Håvard Haarstad nærmere på en organisasjon som har motivert mange til å engasjere seg i lokale bærekraftsløsninger. Formålet med rapporten er å bruke erfaringene fra Bærekraftige liv til å forstå hvordan man kan lykkes med nabolagsorganisering.

Les hele rapporten her

På denne CET Lunsjen vil Wågsæther fortelle om arbeidet med rapporten og sentrale funn. Hun har intervjuet aktive i lokallag over hele landet, og gjennomført et fellesmøte med disse med diskusjon av foreløpige funn. Tanken er at rapporten skal gi konkrete råd og redskaper for å få i gang nabolagsorganisering for bærekraft.

 

Om forskeren:

Katinka Lund Wågsæther har sin utdanning fra University of Cape Town, og har jobbet med klimatilpasning og klimasårbarhet i Sør Afrika i nærmere ti år. Hun har i det siste året jobbet på Just Mobility Transitions-prosjektet hos CET, og er for tiden rådgiver i Klimaetaten i Bergen Kommune.