Home
Student Pages
PhD course

Assessment of Occupational Exposure to Chemicals

Main content

Course description

Language of instruction

English

Addtional information

Contact

Eksempel: ¿For meir informasjon, ta kontakt med <instituttnamn> / <forskarskole> / <kursansvarleg eining>, tlf/e-post¿. NB! Unngå å bruke personnamn så langt råd er, bruk funksjon. Eksempel på e-post: phd@jur.uib.no.

Contact

Exam information