Home
Student Pages
Undergraduate course

Faghistorie møbel/rom og visuell kommunikasjon

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-DES-202
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Kurset vil ta for seg faghistorie innen visuell kommunikasjon og møbel- og arkitektur.

I tillegg til forelesninger vil det bli lagt vekt på aktivitet fra studentenes side, i form av gruppe- og plenumsdiskusjoner, løsninger av oppgaver i grupper, fremføringer og annet.

Læringsmål:
Kurset skal gi innsikt i designs utvikling innenfor en bred idé- og samfunnsmessig kontekst.

Contact