Home
Student Pages
Postgraduate course

Inkluderende arkitektur - metoder for evaluering

 • ECTS credits0
 • Teaching semesterSpring
 • Course codeKMD-MAD-308
 • Number of semesters1
 • Resources

Main content

Objectives and Content

 Kurset vil ta for seg emnene:

 • Bygninger brukskvalitet/Usability - hva inneholder det begrepet/tenkingen.
 • Brukskvalitet for hvem? Introduksjon om Universell utforming som arbeidsmetode. 
 • Hva skal bygget støtte (med de ulike tilnærmingene).
 • Informasjon om mål/verdier, studietilbud, undervisning/pedagogikk, brukergrupper mv. fra valgt brukergruppe/case.
 • Omvisning og presentasjon av bygget/omgivelsene av valgt bygg (case).
 • Observasjoner, registreringer, intervju. Dokumentasjon.
 • Datainnsamling og drøfting av funn.
 • Avsluttes med presentasjon av oppgave (powerpoint)

Læringsmål:
Kurset skal gi innføring i og kunnskap om metoder og verktøy for å analysere og definere krav og behov for en virksomhet, og evaluere bruken av bygninger med tanke på erfaringsoverføring. Det legges vekt på en overordnet forståelse av samspillet mellom en virksomhet, brukere og de fysiske omgivelser i forhold til overordnete målsettinger for virksomheten.

Contact