Home
Student Pages
Postgraduate course

MAKU 4 Writing: Espen Gleditsch

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-MAK-305
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Writing, Espen Gleditsch

Espens writing course is aimed at MA students who write in Scandinavian languages

Tekst er et stadig viktigere redskap i en kunstnerisk praksis. Å skrive om egen kunst er en fruktbar anledning til å stille sentrale spørsmål om egne prosjekter, og forhåpentligvis vil disse spørsmålene bringe en videre som kunstner. Det er aldri friksjonsfritt å oversette en kunstnerisk praksis til ord og tegn på en dataskjerm, og i dette kurset vil vekten ligge på å bygge en bro mellom arbeidet som skjer på atelieret og teksten. I kunstfeltet blir man stadig møtt med tekster som tar sikte på å utdype og kontekstualisere kunstverk, ofte ført i pennen av andre enn de som har skapt kunsten. Målet med kurset er å etablere en trygghet og nærhet til tekst som en direkte forlengelse av ens atelierpraksis, og å produsere verksnære tekster med en tydelig kunstnerisk stemme.

Course leader: Espen Gleditsch

Contact