Home
Student Pages
Undergraduate course

Akt

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-ROM-113
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Kurset legger vekt på å gi studentene forståelse for, og kunne visualisere plastisk form, volum, rom, figurens oppbygging og proporsjoner. Vi arbeider med lys/mørke, rytme, linje og valør, samt begrep som materialitet, struktur i forbindelse med de forskjellige tegneredskapers egenskaper.

Vi veksler mellom konkret kunnskap og friere tegneuttrykk.

Kurset pågår på tegnesalen med forelesninger og individuell veiledning.

Contact