Home
Student Pages
Undergraduate course

Figur i rom

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-ROM-216
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Kurset skal gi studentene forståelse for, og kunne visualisere, volum, rom, plastisk form,

objektets og figurens oppbygging og proporsjoner. Vi arbeider med lys/mørke, rytme,

linje og valør, samt begrep som materialitet og uttrykk.

La studentene få utvikle, og stole på sitt personlige uttrykk innenfor frihåndstegning.

Contact