Home
Student Pages
Undergraduate course

Teori: Den etiske vending (II)

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-TEO-115
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

I denne forelesningsrekken går vi videre med temaet fra høstens serie: Den etiske vending i

samtidskunsten. Tema for denne forelesningsrekken er det etiskes gjenkomst i kunsten. Det siste er

imidlertid ikke noe som utelukker det estetiske. Tvert imot er det meget som tyder på at det estetiske er

tilbake som en essensiell kategori i kunsten. Noe som på sin side ikke utelukker det politiske - eller det

historiske - som begge er kommet inn igjen som sentrale kategorier i samtidskunsten.

Strategien vi benytter oss av for å avdekke de ulike kategoriene opplistet ovenfor, er følgende. Vi starter

hver forelesning med å ta for oss et (eller flere) kunstverk fra samtiden og beveger oss derfra til ulike

teorier innenfor samtidens så vel som fortidens estetikk som kan kaste lys over dagens tema.

Undervisningen er inndelt i 3 blokker á 2 forelesninger:

(1) Samtidskunsten og det estetiske: det sanseliges gjenkomst i dagens kunst

1. Forelesning: Fredag 20. April: (UKE 16)

2. Forelesning: Fredag 27. April: (UKE 17)

Kunstnere: Nikolas Gambaroff, Sergej Jensen, Ida Ekdal

Teoretikere: Lyotard, Rancière, Badiou, Agamben

Litteratur: Rancières essay «The Aesthetic Revolution» i Jacques Rancière: The Aesthetic Unconscious,

2009 (2001)

(2) Samtidskunsten og det politiske: samfunnsengasjementets plass i dagens kunst

3. Forelesning: Fredag 04. Mai (UKE 18)

4. Forelesning: Fredag 11. Mai (UKE 19)

Litteratur: Jacques Rancière Malaise dans l`esthétique

(3) Samtidskunsten og det historiske: fortidens plass i dagens kunst

5. Forelesning: 18. Mai (UKE 20)

6. Forelesning: 25. Mai (UKE 21)

Litteratur: Jacques Rancière: «Kunstens regimer og modernitetsbegrepets fallitt»

Samlet forelesningsplan:

1. Forelesning: Fredag 20. April: (UKE 16)

2. Forelesning: Fredag 27. April: (UKE 17)

3. Forelesning: Fredag 04. Mai (UKE 18)

4. Forelesning: Fredag 11. Mai (UKE 19)

5. Forelesning: 18. Mai (UKE 20)

6. Forelesning: 25. Mai (UKE 21)

Undervisningen finner sted i form av to timers forelesninger (seminarer) som holdes én gang i uken, dvs.

hver tirsdag kl. 13.00 - 15.00 i et mindre undervisningslokale (seminarrom).

 

Undervisningen er basert på mitt forskningsprosjekt (FoU), Det sublimes gjenkomst: 2010-tallets kunst lest i

lys av Jacques Rancière.

Contact