Home
Student Pages
Undergraduate course

Teori: Skrivekurs BA3

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-TEO-213
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Det nærmer seg avsluttende eksamen - med siste obligatoriske semesterrapport hvor dere skriftlig

(og senere, muntlig) skal redegjøre for egen kunstnerisk praksis. Noen av dere forbereder kanskje

videre studier på MA programmet. Dette skrivekurset er en praktisk oppfølger til de rådene og

modellene som ble introdusert tidlig i studiet ("1BA faglig skriving").

Contact