Home
Education
Undergraduate course

Bokdesign

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-VIS-108
  • Number of semesters1
  • Resources

Objectives and Content

Course description:

Kursperioden gir innføring i den enkle bokens bestanddeler, bokens navigasjon og materialitet ¿ samt hvordan vi oppretter og anvender et mal-dokument og blir fortrolig med typografisk sats/mengdetypografi.

Hva handler boken om, og hvordan blir dette sagt? Hvem er boken skrevet for? Hvordan skape helhet og visuell identitet mellom de enkelte bestanddelene?

Bokens materialitet blir behandlet i to deler: Den første uken fokuseres det mest på visuell identitet til teksten, den andre uken fokuseres det mest på boken som fysisk materiale og objekt.

Læringsmål:

Etter gjennomført kurs skal studentene, på et grunnleggende nivå, kunne:

Behandle de ulike typografiske elementer en bok er bygget opp av, og komponere disse sammen til en funksjonell helhet.

Behandle bokens visuelle identitet til et helhetlig fysisk objekt, øve sin materialforståelse og kjennskap til ulike innbindingsteknikker

Generelle læringsmål for semesteret:

utvikle idéer og konsepter

gjennomføre enkle designprosesser

presentere og argumentere for egne designløsninger

eksperimentere med ulike uttrykksformer

Arbeidsform:

Forelesninger, individuelt arbeid, workshops, veiledning, gjennomganger.