Home
Student Pages
Undergraduate course

Cinema 4D

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-VIS-109
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

I dette korte kurset har du mulighet til å komme i gang med med utforskingen av det digitale 3D

verktøyet Cinema 4D. Digitale 3D visualiseringer for print, skjerm og fysiske objekter kan bli viktig i

din fremtidige verktøykasse som visuell kommunikatør og designer. Kurset tilbyr undervisning og

veiledning i arbeid med grunnleggende teknikker innefor 3D design. Enkel modellering, lyssetting,

teksturering, rendring og animasjon er noe av det man får innblikk i.

LÆRINGSMÅL:

- Bruke designfaglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer

- Eksperimentere med ulike uttrykksformer

Contact