Home
Student Pages
Undergraduate course

Touch me. Craftlab-fablag

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-VIS-111
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

I din prosess for å materialisere ditt konsept, bør du utvikle ide til dine fysiske og

følelsesmessige erfaringer for å aktivere analyse av form.

Craftlab er studio arbeid for å skape en haptisk reaksjon på et konsept. I denne

perioden vil vi fokusere på ideen i sin fysiske form og materialitet.

Fablab er studio arbeid for å bearbeide fysisk form digitalt. Det er anledning til å

begynne en utprøving av prosess fra analog til digital til analog forming.

Å lage, teste, lage støpe form og lage en modell.

Craftlab og Fablab å gir muligheter til å lage Mock-up og prototype. Dette er også del

av fysisk og digital forming av karakterer for 3 D for animasjon kurs senere i vår

semester.

Analog og lokal form - digital og global form.

HMS Laser og 3 D printer: Fredrik Salhus

HMS gipsverksted: Erik Lystskjold.

HMS Lyslab : Charles Michalsen

Gjestelærer for digital forming.

Læringsmål:

  • utvikle idéer og konsepter med fokus på personlige form prosesser
  • eksperimentere med ulike uttrykksformer
  • identifisere og reflektere kritisk over bærekraft og aktuelle fagetiske
  • problemstillinger
  • lær fra naturen

Contact