Home
Student Pages
Undergraduate course

Form/farge. Transformasjoner og fenomener

  • ECTS credits0
  • Teaching semesterSpring
  • Course codeKMD-VIS-112
  • Number of semesters1
  • Resources

Main content

Objectives and Content

Kurset setter fokus på integrert form og farge. Analytisk tilnærming med det

formål å gi økt forståelse for transformasjon av ide, begrep og fenomen og

anvendelsen innenfor ulike designfelt.

- Det blir satt fokus på sansenes betydning i forhold til konkrete form- og

fargeoppgaver og til funksjoner. Arbeid i ulike dimensjoner,

transformasjonsmetoder, proporsjoner, utvikling av fargepaletter mm.

- Bærekraft og Nærhetsdesign. Kunsten å etablere empati og identitet med

design. Dette er et tema for å transformere idéer, utvide og kommunisere for

framtiden, å utvikle ny form- og farge forståelse.

Kurset er organisert som laboratorium med teori, praksis, øvelser og oppgaver.

Læringsmål:

o utvikle idéer og konsepter med fokus på forholdet form-farge

o eksperimentere med ulike uttrykksformer og materialiteter

o identifisere og reflektere kritisk over bærekraft og aktuelle fagetiske

problemstillinger

Foredrag/morgenkonsentrasjons møter:

Mette L´orange:

1.Hva er farge? Farge som fenomen

2. Farge som virkemiddel i design

3. Fargepsykologi og symbolikk

4. Fargens interaksjon Josef Albers

5. Fargestrategier og paletter

Charles Michalsen:

1.Hva er Form? Om dimensjoner og formprosesser.

2. Farge gir farge. Farge og interaksjon.

3. Form prosess. Når drøm blir transformert og tilgjengelig for andre. Nærhetsdesign.

4. Form fronter Framtiden

Bok og Web - frokost cafe. Alle bidrar med relevant litteratur.

Contact